محقق و نویسنده برتر کشوری
50 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
محل مصاحبه : خانه
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرنامه فرهنگی هنری (خانه فرهنگ) اذربایجان شرقی
تاریخ نشر : Mar 9 2003 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0