سیاه‌پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی
187 بازدید
ناشر: انتشارات کویر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-214-100-5
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ارزش‌شناسی در جامعة دینمدار، تابع سخن وحی است و سخن وحی را تفسیرگویانی است از تبار معصومان؛ که سنت‌های دینی را با سیرة راستین خود، بنیان نهاده و ارزش‌های اسلامی را در عرصة زندگی آدمیان، متبلور ساخته‌اند. اما در گذشت زمان، اندیشه‌هایی، ارزش‌هایی را پیرایه بسته و بیراهه برده‌اند. سیاه‌پوشی، مثال کوچکی از آن است؛ که در تاریخ و فقه اسلامی، مسیری از «تنفّر» دینی تا «تقدّس» سیاسی و اجتماعی را پیموده و امروزه نشانه‌هایی از بردن آن به «رنگرزی تقدیس»، نمایان است. «سیاه‌پوشی در فقه و فرهنگ اسلامی» تأمّلی است حدیث‌کاوانه، در نقد و سنجش دیدگاه‌های همسوی با عرف عامیانه، تا آنچه را حقیقت اسلامی بر آن راست می‌نماید، بازگو باشد.