گستره تبلیغ و هشدار پیامبران در قرآن
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش‌های قرآنی/شماره 67
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در قرآن با آیات دوگانه‌ای روبه‌رو هستیم؛ آیاتی که ناظر به رسیدن ندای حق و توحید به گوش همگان و اتمام حجت به همه ساکنان این کره خاکی است؛ و آیاتی که به نرسیدن آن به گوش همگان در شماری از شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی دلالت دارد. حال با اعتقاد و اعتماد به اینکه سخن وحی از هر تناقضی مبرّاست، پس مبنای چنین برداشت تناقض‌آمیزی از آن سلسله آیات قرآنی چیست؟ و تفاسیر در حل این مشکل قرآنی چه کرده‌اند و تا کجا رفته‌اند؟ آیا حق مطلب را ادا کرده، تدبّرگرایان را پاسخ قانع‌ کننده‌ای داده‌اند؟ کاوشی در تفاسیر چنین می‌نماید که گاه تلاش‌هایی در حل مسأله انجام گرفته است، اما چون به روش موضوعی نپیموده‌اند، نتیجه مطلوبی هم نگرفته‌اند؛ و چه بسا ناگزیر از وهم و گمان شده‌اند. این جستار به دنبال تفسیر موضوعی در آیات مورد نظر است تا آنچه را که تا کنون پاسخی درخور داده نشده است، پاسخی یابد؛ شاید که مورد توجه پویندگان قرآنی قرار گیرد. کلید واژه‌‌ها: هشدار همگانی/ قوم /قریه/ امت/ فترت/ قرآن /پیامبران /تبلیغ