استطاعت در حج
58 بازدید
محل نشر: مجله میقات حج - شماره 55 - سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وجوب حج، به استطاعت جاني، مالي و فراهم شدن شرايط، ابزار و امنيت سفر بستگي دارد. تنها ثبت نام کردن و واريز وديعه به حساب سازمان حج و زيارت، استطاعت آور نيست. کسي را که مقررات دولتي در همان سالِ ثبت نام، اجازه رفتن ندهد، به انتظار نشستن او براي سال هاي بعد الزام شرعي ندارد. او اختيار دارد وديعه اش را تا رسيدن نوبت در حساب واريزشده نگه دارد يا اين که مطالبه و در امور مورد نظر خود مصرف کند; امّا اگر وديعه اش را همچنان نگه داشت، استطاعتش در سالي که نوبت حج او رسيده است ـ منوط به داشتن تمام شرايط استطاعت در همان سال خواهد بود.
آدرس اینترنتی