مسجد و غیر مسلمانان
51 بازدید
محل نشر: جلد 13 مجموعه مقالات کنگره: بررسی مبانی فقهی امام خمینی - قم - 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی