حکم کشتار چهار پایان به دست اهل کتاب
50 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » بهار و تابستان 1381 - شماره 31و32 » 68 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی