سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادسرای انقلاب تبریز 
رئیس اداری مالی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
جهادسازندگی آذربایجان شرقی 
کارشناس آموزشی 
 
 
مشاوره ای 
همکاری 
جهادسازندگی آذربایجان شرقی 
رئیس اداره شورا و بسیج 
1367/01/01 
1370/01/01 
اجرایی 
همکاری 
استانداری آذربایجان شرقی 
معاون مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی 
1373/12/15 
1389/12/29 
مدیریتی 
تدریس 
آموزشکده فنی تبریز 
مدرس 
1363/07/02 
1365/11/15 
معارف اسلامی 
تدریس 
آموزشکده فنی تبریز 
مدرس 
1363/07/01 
1365/11/15 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مرکز آموزش مدیریت دولتی  
مدرس 
1381/07/02 
ادامه دارد 
آیین نگارش مکاتبات اداری 
تدریس 
مرکز آموزش ماشین سازی تبریز 
مدرس 
1363/07/02 
1366/11/15 
قرآن و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی(جهاد و حج و زیارت) 
مدرس 
1387/07/02 
ادامه دارد 
زبان و ادبیات فارسی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی(جهاد و حج و زیارت) 
مدرس 
1387/07/02 
ادامه دارد 
زبان و ادبیات فارسی 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی (رشته حج و زیارت) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آیین نگارش مکاتبات اداری 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی (رشته حج و زیارت) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آیین سخنوری و فن بیان 
تدریس 
دانشگاه علمی-کاربردی 
مدرس 
1388/10/01 
ادامه دارد 
ادب فارسی، آیین نگارش و مکاتبات اداری، فن بیان و سخنوری، مبانی مدیریت، تدارک و تأمین در سفرهای زیارتی